logo2019craiova.png


BioReMed 2019 Craiova


Stimați colegi și prieteni, Vă invităm la conferința internațională privind biomaterialele și medicina regenerativă (BioReMed 2019) la Craiova, în perioada 26-28 septembrie 2019.
Conferința va fi organizată de Societatea Română de Biomateriale - Filiala Craiova, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Universitatea din Craiova.
Scopul acestui eveniment este de a discuta și de a sugera îmbunătățiri ale biomaterialelor, ingineriei tisulare și medicinii regenerative. Având în vedere cooperarea interdisciplinară este una dintre căile spre evoluție, dorim să reunim oameni de știință din domeniul biomaterialelor și ingineriei țesuturilor cu clinicieni din diferite domenii de specialitate care includ stomatologie, ortopedie, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie generală și estetică, precum și știința farmaceutică.
Toți clinicienii sunt invitați să-și prezinte rezultatele privind performanțele clinice ale dispozitivelor medicale actuale și să se alăture dezbaterilor privind traducerea biomaterialelor și cercetării în ingineria țesuturilor precum și în practica clinică. Conferențiari si lectori vor fi invitati pentru a prezenta ultimele tendinte in biomateriale, inginerie tisulara, dispozitive medicale si medicina regenerativa la aceasta conferinta interdisciplinara.
Sper că ne veți onora și așteptăm să vă întâmpinăm în Craiova, România!

Din partea Comitetului de organizare
Iulian Antoniac
Horia Manolea
Oana Gîngu

Programul Științific a fost publicat online!


BioReMed 2019 Web Site


Program Științific BIOREMED 2019

NMP2019b.jpg

Workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie [Martie 2019]


Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanţat din programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, organizează un workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie . Acesta va avea loc pe data de 12 martie 2019 la Hotel Yesterday, între orele 09.30-14.30.
Evenimentul va dezbate beneficiile utilizării nanomaterialor şi nanotehnologiilor în industrie şi modalităţi de cooperare între industrie şi mediul de cercetare pentru dezvoltarea de noi proiecte de inovare.
Publicul ţintă: sesiunea din data de 12 martie 2019 este deschisă reprezentanţilor sectorului privat, ai mediului academic şi de cercetare şi tuturor specialiştilor interesaţi de domeniu.
Participarea la workshop este gratuită, în baza unei înscrieri în prealabil la https://goo.gl/forms/5yhgwY3oI129ZDX43.
Înregistrarea este deschisă până pe 11 martie 2019, ora 13.00.

Proiectul NMP-REG
NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanţat prin programului INTERREG EUROPE, implică organizaţiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcţie de politică comună, asigurându-se că lecţiile învăţate în urma cooperării sunt puse în practică.
Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.
Proiectul NMP-REG are printre obiective:
- îmbunătăţirea performanţei politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie
- facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie
- elaborarea (faza 1) şi începerea şi monitorizarea implementării (faza 2) a unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate şi sisteme de producţie
- promovarea creării de reţele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate şi sistemelor de producţie la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acţiune NMP-REG prin intermediul Platformei de Învăţare de Politici, al publicaţiilor online şi al altor mijloace de comunicare relevante

Mai multe informaţii despre proiect puteţi afla accesând pagina web:

http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/

sau scriindu-ne la adresele:
raluca.coscodaru@uefiscdi.ro, elena.simion@uefiscdi.ro sau antoniac.iulian@gmail.com.


uefiscdi001.jpg

Cercetarea și inovarea responsabilă: componentă cheie pentru proiecte finanțate prin Orizont 2020 în perioada 2018-2020 [Decembrie 2018]


Conform Programului de lucru 2018-2020 „Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing” al Orizont 2020, cercetarea și inovarea responsabilă reprezintă un aspect cheie ce trebuie integrat în propuneri. De asemenea, programul stipulează că este necesar să se dezvolte un set de principii unitare și armonizate la nivel internațional care să asigure producerea în siguranță și folosirea responsabilă a nanomaterialelor.

Având în vedere importanța acestui aspect, Societatea Română de Biomateriale continuă colaborarea cu partenerii proiectului NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing” (https://www.interregeurope.eu/nmp-reg/), unde este stakeholder încă de la începutul implementării inițiativei și s-a alăturat luna aceasta (decembrie 2018) grupului de lucru regional al proiectului „MARIE: Mainstreaming Responsible Innovation in European S3”

Website INTERREG EUROPE - MARIE

Document de lucru Orizont H2020


NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, Advanced Materials and Production to REGional manufacturing [Martie 2018]


n cadrul proiectului NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, UEFISCDI și Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează întâlnirea de lucru „Interregional Learning Event” alături de partenerii din Belgia, Germania, Italia și Portugalia. Aceasta va avea loc în Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2018, la Hotel Yesterday. 
În cadrul evenimentului, pe 10 iulie 2018, în intervalul 14:00-17:00, va avea loc workshopul „Good Experiences in Delivering NMP to Manufacturing”. Participarea la această sesiune este deschisă tuturor reprezentanților mediului academic și de cercetare, precum și celor din mediul de afaceri, prezența acestora fiind încurajată.

Detalii despre proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing pot fi consultate la adresahttps://www.interregeurope.eu/nmp-reg/ 

Pentru alte informații, ne puteți contacta la adresele de e-mail: 
raluca.saftescu@uefiscdi.ro și 
elena.simion@uefiscdi.ro. 


Calendar evenimente

logoSFB2018.png

Society for Biomaterials (SFB)
2018 Annual Meeting & Exposition
April 11-14, 2018 • Hilton Atlanta • Atlanta, GA


Website Conferința SFB 2018

De la înființarea sa, Atlanta a devenit un centru de comerț și transport, cunoscut a aduce împreună oameni și idei diverse. În mod similar, Societatea are o lungă istorie de a fi centrul pentru cercetarea materialelor multidisciplinare și soluțiile aplicate pentru asistența medicală. Atlanta oferă astfel o fundație perfectă pentru reuniunea anuală a Societății pentru Biomateriale din 2018, care va acționa ca o "legătură" cu oportunitățile de colaborare în diverse discipline științifice, de la biologie și știința materialelor până la chimie, fizică, medicină și inginerie.
logo_esb2018.png

9th Annual Meeting of the European Society for Biomaterials
September 8–13, 2018, Maastricht, the Netherlands


Website Conferința ESB 2018

O primire călduroasă la cea de-a 29-a Reuniune Anuală a Societății Europene pentru Biomateriale, care va avea loc în perioada 9-13 septembrie 2018 la Maastricht, Olanda! Tema conferinței din acest an este "Materiale pentru viață", care exprimă provocarea cu care se confruntă în prezent domeniul biomaterialelor: de a furniza metode eficiente și accesibile bazate pe biomateriale pentru a repara și regenera țesuturile și organele afectate.
ESB2017Logo.jpg

Anunț ESB 2017

A 28a Conferință a Societății Europene pentru Biomateriale se va desfășura între 4 - 8 Septembrie 2017 la Megaron Athens International Conference Center (MAICC)
Website ESB 2017

SFB 2017

SFB logo.jpg
Conferința Anuală 2017 a Societății pentru Biomateriale se va desfășura în 5-8 Aprilie 2017 in Minneapolis, MN.
Tema centrală este ” acolo unde biomaterialele devin medicină”
Website SFB 2017


bandeau bioceramics toulouse.jpg

BIOCERAMICS 2017

BIOCERAMICS 2017

Societatea Internațională pentru Materiale Ceramice în Medicină (ISCM) organizează Bioceramics 29 ”the 29th Symposium and Annual Meeting of ISCM”, intre 25 și 27 Octombrie 2017 în Toulouse, Franța

Noutăţi

Slide1.jpg

BIOMAT - INOVA Competiție Cercetare

Asociația Stiințifica SOCIETATEA ROMANA DE BIOMATERIALE organizeaza competiția naționala de proiecte de cercetare BIOMAT-INOVA, in conformitate cu articolul 6 din Statut care mentioneaza faptul ca unul din obiectivele asociatiei stiintifice este “să coordoneze şi/sau să execute programe naţionale şi/sau teme de cercetare legate de obţinerea, testarea, procesarea şi utilizarea biomaterialelor şi a aplicaţiilor biomaterialelor”.

Obiectivul major al acestei competitii de proiecte de cercetare este susţinerea membrilor Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE care activează în domeniul medical prin finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.

Propunerile de proiect pentru competitia BIOMAT-INOVA vor fi transmise in format pdf, prin email, la adresa biomat.inova@gmail.com
 


BIOMAT INOVA 2016-2020 - Lista Contracte de Cercetare


BIOMAT INOVA Pachet de Informații


taxe.jpg

Anunţ taxe 2019

Pentru membri
Taxele de membru S.R.B. sunt importante!

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint