NMP_REG.jpg

Workshop de consultare cu stake-holderii privind aplicațiile nanotehnologiei în regiunea București-Ilfov
30 martie 2017, Universitatea Politehnică din București


Universitatea Politehnica din București și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanțat din programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE, organizează evenimentul Cel de-al doilea workshop al stakeholderilor din proiectul NMP - REG pe data de 30 martie 2017.
Evenimentul se concentrează pe ingredientele necesare pentru transferul de inovare dinspre sectorul producerii nanomaterialelor și materialelor avansate către sectorul comercial si este dedicat pregătirii punerii în aplicare a lecțiilor învățate din cooperarea interregională pentru elaborarea unui plan regional de acțiune. Acesta va oferi detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperarea interregională vor fi implementate în vederea îmbunătățirii cadrului regional privind aplicațiile nanotehnologiei în domeniile de specializare inteligentă.
Publicul țintă: sesiunea din data de 30 martie 2017 este deschisă atât partenerilor cât și părților interesate, prezența acestora din urmă fiind puternic încurajată.


Proiectul NMP-REG

NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanțat prin programului INTERREG EUROPE, implică organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcție de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.
Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Proiectul NMP-REG are printre obiective:

• îmbunătățirea performanței politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de producție
• facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
• elaborarea (faza 1) și începerea și monitorizarea implementării (faza 2) a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
• promovarea creării de rețele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de producție la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acțiune NMP-REG prin intermediul Platformei de Învățare de Politici, al publicațiilor online și al altor mijloace de comunicare relevante
Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând pagina web: http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/ sau scriindu-ne la adresele antoniac.iulian@gmail.com raluca.saftescu@uefiscdi.ro, elena.simion@uefiscdi.ro.


Poster Workshop

siglaUMFTm.jpg

Seminar Internațional Biomateriale și Medicina Regenerativă
BIOREMED 2017


5 - 8 octombrie 2017, Timișoara, România

Dragi colegi,
 
Este marea noastră plăcere de a vă invita la Seminarul Internațional Biomateriale și Medicină Regenerativă (BioReMed 2017), ce se va desfășura la Timișoara, România, 5-8 octombrie 2017.
Conferința va fi organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Facultatea de Medicina Dentara, în parteneriat cu Societatea Română de Biomateriale.
Scopul acestui eveniment este acela de a discuta și sugera îmbunătățiri în medicina de astăzi și de mâine. Având în vedere cooperarea interdisciplinară este o calea spre evolutie, ne-am dori să reunim oameni de știință din domeniul biomaterialelor si inginerie tisulară cu medicii din diferite domenii, precum stomatologie, ortopedie, neurochirurgie, oftalmologie, chirurgie cardiovasculara, generala și chirurgie estetica, precum și știința farmaceutică. Toti medicii sunt invitați să prezinte rezultatele lor privind performanța clinică a dispozitivelor medicale curente și să se alăture în dezbaterile privind introducerea biomaterialelor și a cercetării de inginerie tisulară în practica clinică.
Conferințele reprezentative susținute de invitații din întreaga lume vor prezenta cele mai recente tendințe în biomateriale, inginerie tisulară, dispozitive medicale si medicina de reabilitare. În același timp, o expoziție tehnică de interes pentru participanți se va desfășura în paralel cu sesiunile științifice.
În speranța că ne veți onora cu prezența și contribuția dumneavoastră științifică, vă asteptăm cu drag la Timișoara!
 
 
Prof.Univ.Dr. Meda-Lavinia Negruțiu
Decan al Facultății de Stomatologie
Universitatea de Medicina Victor Babeș Timișoara

Prof. Univ.Dr.Ing.Habil Iulian Antoniac
Vicepreședinte Societatea Romana de Biomateriale

Anunț BioReMed 2017

Calendar evenimente

ESB2017Logo.jpg

Anunț ESB 2017

A 28a Conferință a Societății Europene pentru Biomateriale se va desfășura între 4 - 8 Septembrie 2017 la Megaron Athens International Conference Center (MAICC)
Website ESB 2017

SFB 2017

SFB logo.jpg
Conferința Anuală 2017 a Societății pentru Biomateriale se va desfășura în 5-8 Aprilie 2017 in Minneapolis, MN.
Tema centrală este ” acolo unde biomaterialele devin medicină”
Website SFB 2017


bandeau bioceramics toulouse.jpg

BIOCERAMICS 2017

BIOCERAMICS 2017

Societatea Internațională pentru Materiale Ceramice în Medicină (ISCM) organizează Bioceramics 29 ”the 29th Symposium and Annual Meeting of ISCM”, intre 25 și 27 Octombrie 2017 în Toulouse, Franța

Noutăţi

Slide1.jpg

BIOMAT - INOVA Competiție Cercetare

Asociația Stiințifica SOCIETATEA ROMANA DE BIOMATERIALE organizeaza competiția naționala de proiecte de cercetare BIOMAT-INOVA, in conformitate cu articolul 6 din Statut care mentioneaza faptul ca unul din obiectivele asociatiei stiintifice este “să coordoneze şi/sau să execute programe naţionale şi/sau teme de cercetare legate de obţinerea, testarea, procesarea şi utilizarea biomaterialelor şi a aplicaţiilor biomaterialelor”.

Obiectivul major al acestei competitii de proiecte de cercetare este susţinerea membrilor Asociaţiei Știinţifice SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE care activează în domeniul medical prin finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.

Propunerile de proiect pentru competitia BIOMAT-INOVA vor fi transmise in format pdf, prin email, la adresa biomat.inova@gmail.com
 

INOVA Pachet Informații

Proiecte finanțate
taxe.jpg

Anunţ taxe 2016

Pentru membri
Taxele de membru S.R.B. sunt importante!

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint